Copyright
Copyright Information

De website trens.eu is eigendom van Trens Solar Trains. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan Trens Solar Trains. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trens Solar Trains worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trens Solar Trains.