Voorwaarden
Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, op alle overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, zijn van toepassing, de Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Op uw verzoek zullen we u een exemplaar van deze voorwaarden doen toekomen.

Lid Koninklijke Metaalunie Nederland